Salar Aghili

Videos
Khooshe Chin
Salar Aghili
Audios
Saz Va Avaz
Salar Aghili
Gheteye Dar Rahgozar Baad Va Avaz Dashti
Salar Aghili
Taknavazi Setaar
Salar Aghili
Tasnif Yaro Diar
Salar Aghili
Tasnif Bedrood
Salar Aghili
Tasnif Mihan
Salar Aghili
Chahar Mezrab Dashti
Salar Aghili
Saz Va Avaz
Salar Aghili
Dokhtari Be Name Ahoo
Salar Aghili